Tarieven

Les- en cursusvoorwaarden van Alphenaar Muziekles IJmuiden

INSCHRIJVING
Leerlingen/cursisten kunnen zich in de winkel, na een gratis proefles inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onze lessen zijn niet seizoensgebonden, dus u kunt beginnen wanneer u maar wilt!

TARIEVEN
Privéles gitaar, piano, drum, keyboard, basgitaar of viool
30 minuten les (één keer per week)

U kunt kiezen (in overleg met de docent) uit de onderstaande opties.

11 termijnen van  €68,50 per maand,in augustus betaalt u geen lesgeld. Deze optie duurt minimaal 11 maanden en is in deze tijd niet opzegbaar.

10 termijnen van € 75,- per maand, in juli en augustus betaalt u geen lesgeld. Bij deze optie geld een opzegtermijn van 2 maanden.

30 minuten les (één keer per twee weken)

11 termijnen van €36,00 per maand (in augustus betaalt u geen lesgeld) of 10 termijnen van €39,00 per maand (in juli en augustus betaalt u geen lesgeld)

Duoles gitaar, basgitaar of zang
30 minuten les (één keer per week) €45,- per persoon per maand. (10 x €45,- per jaar)
Bij een duoles is het de bedoeling dat u zelf voor uw lespartner zorgt.
Mocht één van de twee lespartners opzeggen en er na het verstrijken van het opzegtermijn geen vervangende lespartner zijn gevonden wordt de duoles omgezet in privéles.

Groepsles gitaar voor tieners en volwassen beginners
Cursus van 10 lessen, 30 minuten les (één keer per week) inclusief gitaar €125,- of als je al een gitaar hebt € 75,-. Groepjes van max 3 personen.

Cursus zang (Vocal Discovery) van Gunther Irmer
Cursus van 5 lessen, 60 minuten les (één keer per week) €210,-

De prijzen voor privé- en duolessen zijn gebaseerd op €750,- en €450,- per persoon per jaar.
In de maanden juli en augustus betaalt u geen lesgeld. Wij hebben +/- 38 lesweken per jaar. Tijdens de schoolvakanties van regio Nederland Midden-Noord en reguliere feestdagen worden er geen lessen gegeven.

BETALING
Voor cursussen dient het lesgeld uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus te worden voldaan. De betaling van de reguliere lessen dient voorafgaande van de kalendermaand middels een factuur te worden voldaan mits hiervoor andere afspraken zijn gemaakt met de docent. Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft.

OPZEGTERMIJN EN/OF BEËINDIGING VAN DE LESSEN
De eerste twee maanden gelden als een proefperiode zonder opzegverplichting. Hierna geldt een opzegtermijn van twee volledige kalendermaanden. Bij duo- en roulatielessen zijn dit ook twee volledige kalendermaanden. Opzeggen kan per E-mail, tekstbericht of mondeling met overeenstemming van beide partijen.

ANNULEREN VAN EEN KORTE CURSUS
Bij annulering van een korte cursus of workshop worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– Tot één maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten.
– Één maand tot twee weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50% van het tarief.
– Minder dan twee weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief.
– Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.

LESVERZUIM/UITVAL LERAAR

Kan door ziekte, vakantie of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurig verzuim van de docent waardoor er twee of meer lessen dreigen uit te vallen wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Bij uitval van een of meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

LESVERZUIM/UITVAL LEERLING
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, vakantie of verhindering dient binnen de verzuimperiode één volledige kalendermaand te worden doorbetaald. Na deze maand is géén lesgeld meer verschuldigd voor de resterende aaneengesloten verzuimperiode. Bij roulatielessen zijn dit twee volledige kalendermaanden. Bij duolessen betaald de leerling slechts het aanvullende deel voor een privéles (deze bedraagt €30,- per maand voor de periode van twee volledige kalendermaanden. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen mits deze niet binnen 48 uur zijn afgezegd m.u.v. het verzuim van duolessen.

Tarieven